De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Enschede Huren. Wij streven er naar om de informatie actueel, volledig en juist te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolledige, verouderde of onjuiste informatie op de website staat. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Enschede Huren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze website.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en actueel is.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen juridisch advies. Bij vragen of twijfel over de informatie op deze website, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.